NEWSROOM
czwartek, 9.07.2009

wydarzenia

Antologia ku czci Baranowskiego

Stowarzyszenie Twórców "Contur" z okazji 65 urodzin Tadeusza Baranowskiego zdecydowało się sprawić autorowi prezent w postaci antologii. Mają się w niej znaleźć prace innych twórców, przedstawiających własne wizje postaci wykreowanych przez mistrza zakręconego humoru. Ma to być publikacja podobna do wydanej dwa lata temu antologii poświęconej Henrykowi Chmielewskiemu oraz jego bohaterom – Tytusowi, Romkowi i A'Tomkowi.

Od każego, kto zdecyduje się na udział w przedsięwzięciu, pomysłodawcy oczekują jednej komiksowej planszy bądź rysunku czy żartu rysunkowego. Należy je przesyłać w formacie tiff lub jpeg w rozdzielczości 300 dpi (nie większe niż A4) na adres festiwal(at)ldk.lodz.pl do 20 sierpnia włącznie. Do prac można dołączyć niedługie, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat "ja i komiksy Tadeusza Baranowskiego".

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Każdy wydrukowany autor otrzyma trzy egzemplarze autorskie antologii.

[opr. na podst. informacji wydawcy]

Kadr z komiksu "Drugie 48 stron"
Tobiasza Piątkowskiego i Roberta Adlera.
WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa