NEWSROOM
niedziela, 7.06.2009

konkursy

Pasek w pomorskich klimatach

Jeszcze do 15 czerwca można nadsyłać prace na konkurs na pasek komiksowy w pomorskich klimatach zorganizowany przy Bałtyckim Festiwalu Komiksu.

Regulamin konkursu

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.
 2. Organizatorem konkursu jest Pracownia Komiksowa zwana dalej organizatorem.
 3. Konkurs ma charakter otwarty.
 4. Tematem pracy jest "Pomorze".
 5. Praca musi być paskiem komiksowym o wymiarach 80 x 350 mm zorientowanym poziomo.
 6. Styl i technika pracy dowolna.
 7. Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie 3 paski.
 8. Uczestnik może przesłać pracę w formie papierowej na adres Pracowni Komiksowej (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 68, Pracownia Komiksowa, ul. Paderewskiego 11, 80-170 Gdańsk-Suchanino) lub cyfrowej (komiks(at)wbpg.org.pl). W przypadku wersji cyfrowej pasek musi być zapisany w formacie TIF, rozdzielczość 600 dpi.
 9. Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2009 r.
 10. Praca złożona przez uczestnika nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 11. Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko (ewentualne również pseudonim artystyczny), telefon kontaktowy oraz e-mail. W przypadku pracy przesłanej drogą elektroniczną wszystkie powyższe dane powinny znaleźć się w mailu.
 12. Uczestnik zgadza się, aby jego praca została opublikowana w formie drukowanej lub elektronicznej bez żadnych opłat. Odbędzie się to z poszanowaniem praw autorskich uczestnika. Właścicielem praw majątkowych i prawa do publikacji pracy zostaje Pracownia Komiksowa.
 13. Pracownia Komiksowa zobowiązuje się do nieodpłatnego przesłania trzech egzemplarzy materiału, w którym został wykorzystany nagrodzony "Pasek w pomorskich klimatach" autorowi paska.
 14. Nagrodą w konkursie jest pakiet komiksów i DVD o łącznej wartości co najmniej 600 zł. Mogą zostać również przyznane nagrody za drugie i trzecie miejsca.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej, lecz w takim przypadku muszą zostać przyznane co najmniej dwa wyróżnienia nagrodzone pakietami o wartości minimalne 300 zł każdy.
 16. Uczestnik oświadcza, że praca nie była nigdzie wcześniej publikowana, nie zostanie nigdzie opublikowana bez wiedzy organizatorów i nie jest obciążona prawami autorskimi osób trzecich.
 17. Prace zostaną ocenione przez jury, wyłonione przez organizatorów.
 18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sobotę 27.06.2009.

[opr. na podst. materiałów organizatorów]

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa