NEWSROOM

niedziela, 26.09.2010

zapowiedzi

„45-89. Comics Behind The Iron Curtain”

Książka wieńcząca projekt „45-89. Comics Behind The Iron Curtain” Centrali i Fundacji Transmisja ma ukazać się podczas MFKiG. Publikacja ma 78 stron formatu B5 w cenie 24,90 zł.

W książce znajdują się teksty poświęcone poszczególnym komiksografiom środkowoeuropejskim napisane przez historyków i krytyków komiksu z tych krajów.

Zagadnienia opracowane w tekstach to:

  • obecność lub brak tradycji szuki komiksu przed 1945 rokiem;
  • ewentualne „przerobienie” przedwojennych bohaterów komiksowych na potrzeby nowej rzeczywistości społeczno-politycznej;
  • ewentualne okresy rozwoju lub regresu komiksu w latach 1945–89 związane z sytuacją, polityzną, ekonomiczna, etc.;
  • najważniejsze, najciekawsze albumy i komiksy gazetowe z okresu 1945–89 podejmujące temat rzeczywistości społecznej, propagandy, wychowania;
  • komiks jako sposób przekazywania wizji historii i ustroju polityczno-ekonomicznego dla młodzieży;
  • ogólny prestiż komiksu w społeczeństwie w tym okresie.

[opr. na podst. informacji wydawcy]

„45-89. Comics Behind The Iron Curtain” - WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa