OKŁADKI

Dilbert

Okładki

     
["Dilbert" tom 5: "Przynieście mi głowę gońca"]     ["Dilberta próba ucieczki z biurowej zagródki"]
  ["Dilbert i cała biurowa »mena(d)żeria«"] ["Dilbert" tom 11: "Jestem przeciw idiotom, a nie biznesowi"]  
["Dilbert" tom 13: "Nie wdepnij w kierownika"]     ["Dilberta skarbnica niedzielnych historyjek"]
       
["Dilbert" tom 21: "Gdy język ciała zawodzi"] ["Dilbert" tom 22: "Słowa, których wolelibyśmy nie usłyszeć w czasie oceny rocznej"] ["Dilbert" tom 23: "Nie stójcie tam, gdzie spadnie kometa i wytryśnie ropa naftowa"]  
["Dilbert" tom 25: "Twoja głowa jarzy się jak świetlówka"] ["Dilbert" tom 26: "Jak rozkwitnąć przy niejasno postawionych celach"]    

Okładki oryginalne

["Dilbert" book 21: "When Body Language Goes Bad"] ["Dilbert" book 22: "Words You Don't Want to Hear During Your Annual Performance Review"] ["Dilbert" book 23: "Don't Stand Where the Comet is Assumed to Strike Oil"]  
OKŁADKI - WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa