OKŁADKI

Skorpion

Okładki

["Skorpion" tom 1: "Znamię szatana"] ["Skorpion" tom 2: "Tajemnica papieża"] ["Skorpion" tom 3: "Krzyż św. Piotra"] ["Skorpion" tom 4: "Demon w Watykanie"]
["Skorpion" tomy 5 i 6: "Święta dolina" i "Skarb świątyni"]      

Okładki oryginału

["Le Scorpion" tome 1: "Le Marque du Diable"] ["Le Scorpion" tome 2: "Le Secret du Pape"] ["Le Scorpion" tome 3: "La croix de Pierre"] ["Le Scorpion" tome 4: "Le Démon au Vatican"]
["Le Scorpion" tome 5: "La Vallée Sacrée"] ["Le Scorpion" tome 6: "Le Trésor du Temple"] ["Le Scorpion" tome 7: "Au Nom du Père"] ["Le Scorpion" tome 8: "L'ombre de l'Ange"]
OKŁADKI - WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa