KONKURSY

 

Konkurs przy festiwalu reANIMation 4

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Technika wykonania prac: rysunek dowolną techniką (poza czystym ołówkiem), można także wykorzystać techniki komputerowe. Prace powinny nawiązywać stylistyką lub odnosić się tematycznie do japońskich komiksów.
   
 2. W konkursie mogą wziąć udział komiksy nigdzie dotąd nie publikowane. Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy prace komiksowe, lecz ilość wszystkich plansz nie może przekroczyć ośmiu. Plansze wyłącznie w formacie A3 (297 x 420 mm). Układ plansz portretowy. Prace w formacie innym niz A3 nie beda brane pod uwagę.
   
 3. Na odwrocie każdej planszy prosimy czytelnie napisać tytuł pracy i numer strony oraz dane autora(ów): imię, nazwisko i dokładny adres. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie nie podlegają zwrotowi).
   
 4. Prace należy nadsyłać do dnia 1 czerwca 2005 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Bydgoski Klub Komiksu Japońskiego
  Konkurs na krótką formę komiksową
  ul. Rataja 6/43
  85-791 Bydgoszcz

   
 5. Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
   
 6. Prace będą oceniane przez Jury złożone z wydawców oraz osob zajmujacych sie komiksem naukowo, dziennikarzy, a takze przedstawicieli organizatorów.
   
 7. Nagrodzone prace zostaną wydane w formie zbioru, w ograniczonym nakładzie przez wydawnictwo Kasen.
   
 8. 13 sierpnia 2005 roku, podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Komiksu Japońskiego - reANIMation 4, przyznane zostaną nagrody za I, II oraz III miejsce oraz wyróżnienia. Jury ma możliwość przyznania dodatkowej nagrody za scenariusz komiksu.
   
  • I miejsce - 500 zlotych oraz publikacja pracy w Antologii
  • II miejsce - nagroda rzeczowa oraz publikacja pracy w Antologii
  • III miejsce - nagroda rzeczowa oraz publikacja pracy w Antologii
  • miejsca IV-X - publikacja pracy w Antologii
  • Nagroda za scenariusz - 500 złotych oraz, jeśli praca nie zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki, publikacja w Antologii
    
 9. Sposób głosowania:
   
  • każdy członek Jury otrzymuje do oceny wszystkie nadesłane prace, które spełniają warunki regulaminu
  • każdy członek Jury wybiera 10, jego zdaniem najlepszych, prac po czym przyznaje im punkty w skali od 1 do 10
  • członek Jury nie może przyznać dwóm pracom jednakowej ilości punktów
  • punktacje zebrane od wszystkich członków Jury zostaną zsumowane, co pozwoli na wyłonienie zwycięzców
  • w przypadku remisu, o pozycji pracy w rankingu ostatecznym, decyduje przewodniczący Jury.
    
 10. Autorzy komiksów, które znajdą się wśród prac nagrodzonych zostaną poinformowani o tym fakcie najpóźniej na tydzień przed imprezą.
   
 11. Prace zostaną odesłane po zakończeniu Festiwalu, na koszt organizatora imprezy. Kserokopie nie podlegają zwrotowi (z wyjątkiem przypadków szczególnych lub uzgodnionych z organizatorami).
   
 12. W przypadkach nieokreślonych przez niniejszy regulamin decyduje przewodniczący Jury.

Organizatorzy przygotowali również specjalny poradnik konkursowy.

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa