KONKURSY

Człowiek w probówce. Komiks, etyka, medycyna

Nowa antologia Klubu Świata Komiksu. Zapraszamy do współpracy twórców komiksów.

Rozwój medycyny, postęp cywilizacji, zmiany społeczne XX wieku postawiły nowe wyzwania przed naszymi poglądami etycznymi i religijnymi. Dotknęły podstawowych pojęć na temat istoty człowieczeństwa. Zmusiły do zadania elementarnych pytań.

Do czego można użyć ludzkiego ciała? Jak daleko technika powinna ingerować w ludzki organizm? Jakie są powody i granice społecznej zgody na aborcję i eutanazję? Czy powinno się prowadzić eksperymenty medyczne na ludziach? Co jeszcze nie jest, a co już nie jest człowiekiem?

Tematy te wciąż poruszają naukowców i filozofów, osoby niewierzące i religijne, specjalistów i laików. Stają się obiektem publicznej, często politycznej, debaty. Są podnoszone przez dziennikarzy, pisarzy, filmowców.

Wydawnictwo Egmont zaprasza twórców komiksowych do zmierzenia się z tymi poważnymi zagadnieniami. Antologia "Człowiek w probówce" ukaże się jesienią 2004 roku (prawdopodobnie premiera będzie miała miejsce na XV Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi). Będzie swoistą kontynuacją poprzednich antologii komiksowych ("Komiks", "Wrzesień") prezentujących dokonania współczesnych polskich twórców.

Po raz pierwszy wydawnictwo Egmont nie tylko zaprasza do udziału w antologii konkretnych autorów, ale też ogłasza zaproszenie otwarte. Czekamy na interesujące propozycje od autorów mniej znanych, debiutantów, a także grafików na co dzień zajmujących się innymi niż komiks dziedzinami sztuk plastycznych.

Warunki konkursu:

Format komiksu:

 • plansze A4
 • czarno-białe lub kolorowe
 • liczba stron: parzysta, od 6 do 10


Terminy:

 • oczekujemy gotowych finalnych prac do dn. 10.04.2004
 • prace powinny zostać dostarczone w postaci wydruku komputerowego lub ksera dobrej jakości
 • każda strona musi być opisana imieniem i nazwiskiem twórców, a pierwsza - zawierać adres, e-mail, telefon
 • informację o zakwalifikowaniu komiksu do druku podamy do 30.05.2004
 • gotową zakwalifikowaną pracę autor będzie musiał dostarczyć w postaci elektronicznej do 30.06.2004
 • komiksy konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane w żadnej postaci (druk, internet), nawet w skrótach


Treść:

 • oczekujemy komiksów interesujących, dobrze opowiedzianych i narysowanych
 • szukamy historii mądrych, ciekawych, niezwykłych, zapadających w pamięć
 • nie określamy tematyki, w antologii mogą znaleźć się komiksy obyczajowe, sensacyjne, science fiction, pod warunkiem, że temat antologii stanowi ich podstawową (a nie pretekstową) treść
 • autorzy i ich bohaterzy mogą mieć różne poglądy na przedstawiane w książce kontrowersyjne tematy - antologia nie ma zadanych żadnych ram ideologicznych
 • nie interesują nas parodie, halucynacje, sprośne żarty, poetyckie odjazdy itp. itd.


Honorarium:

 • planowane honorarium za druk w antologii (dla nakładu podstawowego 3000 do 4000) wyniesie od 100 do 150 złotych brutto za stronę
 • finalne warunki zostaną ustalone w czerwcu 2004, po ostatecznym określeniu liczby komiksów i stron w książce

Uwaga:
Efektem naszych działań ma być druk profesjonalnej antologii. Nie interesują nas więc komiksy amatorskie ani półamatorskie. Nie prowadzimy warsztatów, nie kupujemy samych scenariuszy, nie oceniamy szkiców czy pierwszych plansz. Interesują nas finalne, gotowe komiksy.

Prace należy dostarczać na adres:
Egmont Polska
Świat Komiksu
Człowiek w probówce
Dzielna 60
01-029 Warszawa

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa