KONKURSY

Piłkarska antologia Kultury Gniewu

Wydawnictwo Kultura Gniewu zaprasza wszystkich tworzących formy komiksowe do udziału w specjalnej antologii. Jej tematem jest piłka nożna.

Chodzi o wszystko, co z nią związane: mecze, piłkarze, sędziowie, stadiony, kibice itp., itd. Absolutnie wszystko, dookoła czego kręci się piłka i co kręci się wokół piłki. Forma komiksu dowolna - dłuższa bądź krótsza opowieść (od 1 do 10 stron), ale też np. komiksowe paski czy pojedyncze rysunki. Organizator akceptuje dowolne potraktowanie tematu - zarówno poważne, jak wzruszające. Humorystyczne, bądź fantastyczne. Obyczajowe, bądź sensacyjne. I tak dalej, i tak dalej. Dopuszcza również mieszanie konwencji, nastrojów, stylistyk. Warunek znalezienia się pracy w antologii jest w zasadzie jeden (oprócz okołopiłkarskiej tematyki) - jej wysoka jakość w oczach Kultury Gniewu.

Wydawnictwo zaprasza do udziału w antologii wszystkich autorów komiksów, którzy jednocześnie są fanami piłki nożnej. Jednak by wziąć udział w projekcie wcale nie trzeba być kibicem tej dyscypliny. Organizator chętnie zobaczy prace pokazujące ten sport jako jakieś absurdalne wariactwo, siedlisko korupcji, źródło zdziczenia obyczajów.

Antologia ma ukazać się na rynku na chwilę przed Mistrzostwami Świata w Niemczech, w czasie totalnej piłkarskiej gorączki. Wydawca chce bowiem, zupełnie koniunkturalnie, zainteresować nią i pracami w niej zawartymi media, a przede wszystkim jak największą ilość osób, które sięgają po komiks rzadko. Chce pokazać jak pojemnym jest medium i jak wiele zdolnych komiksiarzy mamy w Polsce. Organizatorowi wydaje się, że komiksowa antologia o piłce nożnej, zbierająca prace już uznanych twórców oraz debiutantów, która ukaże się na moment przed Mundialem, ma szansę stać się sporym wydarzeniem. I ma szansę być platformą promocji komiksu, ale też utalentowanych autorów komiksów.

rys. Dariusz "Pała" Palinowski

Format komiksu:

  • plansze czarno-białe lub kolorowe;
  • liczba stron: od 1 do 10, ale też komiksowe paski i rysunki;
  • antologia ukaże się w formacie B5.

Terminy:

  • Prace należy nadsyłać do 30.04.2006 r.
  • Każda strona musi być opisana imieniem i nazwiskiem twórców, a pierwsza - zawierać adres, e-mail, telefon.
  • Materiały można przesyłać mailem na adres komix2(at)kultura.com.pl (w tej postaci najchętniej rzeczy do wglądu i wstępnej oceny) lub wydruki komputerowe czy ksero dobrej jakości na adres podany poniżej.
  • Informacja o przyjęciu komiksu do antologii i druku podana zostanie do 15.05.2006 r.

Wynagrodzenie:

  • Wydawnictwo planuje za wszystkie wydrukowane w antologii prace zapłacić ich autorom. Jest w trakcie rozmów ze sponsorami albumu i ostateczną stawkę za stronę poda najpóźniej do końca marca.

Uwaga:

  • Kultura Gniewu zastrzega sobie prawo do nie wydania antologii, jeśli nadesłane prace nie spełnią wymogów jakościowych.
  • Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres komix2(at)kultura.com.pl.

Prace należy wysyłać na adres:
Kultura Gniewu
Bartoszycka 10
04-923 Warszawa

lub komix2(at)kultura.com.pl

[Kultura Gniewu]

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa