IMPREZY

Sympozjum komiksologiczne przy MFK 2005

Tegoroczne, piąte z rzędu Sympozjum Komiksologiczne odbędzie się w niedzielę 9 października. W sympozjum udział weźmie największy (i najważniejszego, jak dotąd) klasyk polskiej myśli komiksologicznej, czyli Krzysztof Teodor Toeplitz, który po kilku latach starań organizatorów wyraził zgodę na przyjazd. Toeplitz jest wybitnym znawcą problematyki kultury masowej (popularnej), dziennikarzem, scenarzystą filmowym. W niemalże każdym artykule z 50 zgłoszonych dotychczas na sympozja pojawiają się odniesienia do jego kanonicznej dla polskiej komiksologii książki pt. "Sztuka Komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego" (wydanej w 1985 r.).

Temat sympozjum został dostosowany do tematyki nadesłanych referatów i brzmi: "Komiks w dobie postmodernizmu. O tendencjach tematycznych i formalnych we współczesnych komiksach".
Tytuły referatów:

 • Postmodernizm w komiksie - na przykładzie "The Book of Leviathan" Petera Blegvada (Halina Gąsiorowska);
 • Czy post-komiks? Tendencje postmodernistyczne w komiksie portugalskim - na przykładzie "Najgorszej kapeli świata" Jose Carlosa Fernandesa (Jakub Jankowski);
 • Intertekstualność w komiksie jako źródło efektu artystycznego (Piotr Rydzewski);
 • Prywatne śledztwo współczesnego czytelnika: na tropie intertekstualności w komiksowej opowieści detektywistycznej (Justyna Czaja);
 • Komiks a "-izmy". Uwagi na marginesie lektury "Ratmana" Tomasza Niewiadomskiego (Adam Mazurkiewicz);
 • Nowe trendy rysunkowe w komiksach młodego pokolenia polskich twórców. Kilka spostrzeżeń obserwatora rynku wydawniczego (Filip Sobański).
 • W poszukiwaniu psychologicznej głębi w komiksach współczesnych (Michał Siromski);
 • Próba krytyki artystycznej komiksu - w oparciu o analizę serii "Funky Koval" (Aleksandra Duralska);
 • Sztuka - ironia - reklama społeczna. O komiksowych formach w twórczości Marcina Maciejowskiego (Joanna Roszak);
 • Obrazki, kontekst, narracja. Próba zaktualizowania i dookreślenia definicji komiksu (Daniel Gizicki);
 • Przeciw trywializacji medium - audiowizualność komiksu (Krzysztof Skrzypczyk);

Wszystkie powyższe teksty zostały zakwalifikowane do publikacji w "Antologii referatów z sympozjum komiksologicznego", która będzie dostępna w sprzedaży podczas trwania całego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu.

Sympozjum ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają wszystkich ponadstandardowo interesujących się komiksem oraz jego teorią (komiksologią) do udziału w spotkaniu i dyskusji.
[Krzysztof Skrzypczyk]

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa